BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Tên file: fff71de8-be87-49bb-a3a5-eba2253c357b.pdf
Tải về

Trường Mẫu giáo Hướng Thọ Phú xin đăng tải “Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội” lên Cổng thông tin của trường để mọi người cùng tìm hiểu và áp dụng.