Cổng thông tin của trường Mẫu giáo Hướng Thọ Phú

 Trường mẫu giáo Hướng Thọ Phú hoạt động chung với trường tiểu học Hướng Thọ Phú năm 1986. Tới năm 1987 tách ra trường MG Hướng Thọ Phú. Năm 2008 được cấp giấy Quyết định thành lập trường Mẫu giáo Hướng Thọ Phú đến nay. Trường MG Hướng Thọ Phú nằm trên Đường Đỗ Trình Thoại, ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Tổng diện tích toàn trường 3.697,6 m2. Trong đó diện tích điểm chính 3.018,6 m2; điểm phụ ấp 1: 679 m2 .

kj;kl

Trường có 7 phòng học, 1 phòng chức năng, 1 phòng y tế, 1 phòng bảo vệ, 1 nhà bếp được xây dựng 1 chiều theo quy định, sân khấu để nhà trường tổ chức tốt ngày lễ, ngày hội.

Trường đạt trường tiên tiến nhiều năm liền ( từ  năm 2009 đến nay) số giáo viên dạy giỏi ngày càng tăng, tham gia nhiều phong trào do sở, phòng tổ chức đều đạt giải.

Năm 2012 trường được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1, những thành tích đạt được là do sự quyết tâm của tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết nhất trí cao trong mọi hoạt động.