Hoạt động lao động hè của các cô trường MG HTP

Các cô trường MG HTP dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường để cùng nhân dân xã HTP chuẩn bị cho lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa – nông thôn mới năm 2017

IMG_20180702_221537  IMG_20180702_221529  IMG_20180702_221534